leshvna klein

Bij- en nascholingen door Ouroboros

Schröpfen basisdagdeelnemers

Datum: Zondag 16 december 2018

Tijd: 10.00 -16.30 uur

Locatie: Groningen

Docent: Irma van Dort – Ouroboros Natuurlijk

Prijs: € 80 Studenten vanaf het 3e jaar in de opleiding NAVN, krijgen korting bij het volgen van deze basisdag.

Voor wie: Voor therapeuten die de techniek van het schröpfen eigen willen maken, therapeuten die de basis stof van het schröpfen willen opfrissen en nogmaals wegwijs gemaakt willen worden in het op de juiste manier kunnen plaatsen van de schröpfkoppen, voor studenten natuurgeneeskunde die de basisstof van het schröpfen extra willen eigen maken.

Schröpfen (ook wel 'cupping' genoemd) is een eeuwenoud succesnummer binnen de complementaire geneeskunde. Speciale koppen worden vacuüm gemaakt en op de huid geplaatst.

Schröpfen behoort, net als massage en hydrotherapie, tot de zeer oude natuurgeneeskundige therapievormen. Het is een afleidende therapie die heel mooi gebruik maakt van het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

koppen eropBij schröpfen maakt men gebruik van koppen die meestal van glas zijn. De koppen worden middels een techniek waarbij ze vacuüm trekken, op de huid geplaatst. Door het vacuüm (onderdruk) wordt het betreffende huidgebied in de kop aangezogen.Hierdoor treedt een zuigende werking op en volgt hyperaemie, wat een sterke activiteit van de bloedsomloop en de lymfe tot stand brengt, waardoor er een sterke reiniging in de huid en onderhuids bindweefsel ontstaat. Tevens maakt het schröpfen de onderliggende facia lagen los van elkaar, waardoor de werking diep het lichaam intrekt. Dit effect stroomt door naar de onderliggende spieren en periostvliezen, waardoor een verhoogde O2 en voedselvoorziening in deze weefsels ontstaat. Daarnaast zet het schröpfen in belangrijke mate het zelfgenezend vermogen en het immuunsysteem aan.

koppen erafDe koppen kunnen gezet worden op reflexzones (volgens Abele), waarbij reflexmatig de gezondheid van het lichaam beïnvloed wordt. Een andere techniek is de massage met de schröpfkop, waarbij de kop met onderdruk op de ingevette huid wordt geplaatst en vervolgens bewogen wordt over het gebied dat men wil behandelen. Met name de rug is een dankbaar werkterrein voor deze techniek, aangezien via de behandeling van de hier gelegen reflexzones, de inwendige organen gestimuleerd of ontlast kunnen worden en er gebruik gemaakt kan worden van het bindweefsel om het lichaam te reinigen.

In deze basis module wordt uitgebreid ingegaan op de werking van het schröpfen en de indicaties waarvoor het toepasbaar is. Er zal aandacht besteed worden aan het plaatsen van de schröpfkoppen op reflexgebieden, het kunnen plaatsen op locale aandoeningen (bijvoorbeeld een tenniselleboog of vastzittende spieren) en het leren masseren met de schröpfkoppen om het bindweefsel los te maken en te reinigen. Natuurlijk zal er aandacht zijn voor de theorie, voor indicaties en contra-indicaties, voor de diverse soorten schröpfkoppen en hulpmiddelen, waar deze betrokken kunnen worden, maar vooral is er veel aandacht voor het uitgebreid (onder supervisie van de docent) aanleren en oefenen van de technieken.kop ballon koppen glasDeze dag leer je schröpfkoppen met ballon op de huid te plaatsen en leer je ook de schröpfkoppen door verwarming met een vlammetje op de huid te plaatsen.

Op deze dag wordt er veel bij elkaar geoefend, maar er wordt zeker aangeraden om er in de eigen praktijk ook aan de gang ermee te gaan. Op 10 februari 2019 volgt er een verdiepingsdag. Hier kunnen ervaringen met betrekking tot het schröpfen uitgewisseld worden en is er aandacht voor vragen over patiënten in het kader van schröpfen.

Op deze verdiepingsdag zal met name de conditie van het bindweefselheadse zones en de bijbehorende reflexgebieden uitgebreid onder de loep genomen worden. Ook zal er dan gekeken worden naar segmentale prikkeling en hoe daarvoor de Headse zones ingezet kunnen worden.

Het boekje Schröpfkopf behandlung van Johan Abele is aan te raden literatuur, aangezien daar vele reflexgebieden in besproken staan.

Om genoeg aandacht aan de cursisten te kunnen besteden, zal de groep bestaan uit maximaal 10 cursisten, geef je dus tijdig op.

Deze bijscholing is geaccrediteerd door de beroepsvereniging het NWP.

 

Nacholing verdiepingsdag Bach Bloesem Remedies

 Datum:               Zondag 20 januari 2019

Tijd:                    10.00 -16.30 uur

Locatie:               Groningen

Docent:               Irma van Dort – Ouroboros Natuurlijk

Prijs:                   € 70, inclusief lesmateriaal

Voor wie:           Voor iedereen die al werkt met Bach bloesem remedies.

In deze verdiepingsdag gaan we in op de onderliggende emoties en gevoelens, waardoor verstoring in het welzijn kan ontstaan.

Dit doen we door een deel van de ochtend bezig te gaan met het boek van Mechtild Scheffer: Bach bloesems als sleutel tot de ziel. De methode die in dit boek gebruikt wordt, is waardevol om op een dieper laag te kunnen doorgronden wat de effecten van Bach bloesemremedies op mentaal- en gevoelsnivo zijn. Door dit volgens deze methode terug te kunnen geven aan je patiënt, kan er weer meer bewustzijn ontstaan over de levensfase waar de patiënt in zit.werkboek

Als vervolg daarop gaan we de rest van de dag bezig met het volgen van patronen in een bloesemspoor die de disbalans kunnen aangeven in de belevingswereld van de patiënt.

Het kan zijn dat iemand niet goed kan communiceren over welke emoties het leven verstoren, dan gaat die persoon ander gedrag vertonen (compensatiegedrag) om het te omzeilen. Deze aanpassing, compensatie in het gedrag, zal een tijdje goed gaan, maar uiteindelijk zal men daar niet meer in kunnen functioneren. Dan ontstaan vaak een soort van verwrongen gedrag om toch nog te kunnen blijven functioneren, terwijl de persoon wel voelt dat ie aan het vastlopen is (decompensatie).

Elk van de 3 fases kan duidelijk gelinkt worden aan een Bach bloesemspoor en door deze op de juist manier in te zetten, kan je op een diep nivo van resetten komen en de patiënt weer terug brengen naar zijn oorspronkelijke zijn, waarin dan op een positieve manier over emoties en gevoelens gecommuniceerd kan worden.

Deze dag is er ook ruimte om eigen casuïstiek in te brengen, en die te bekijken volgens de bloesemsporen.

Het wordt aangeraden om het boek van Mechteld Scheffer aan te schaffen voor deze verdiepingsdag.

Deze nascholing is geaccrediteerd door de beroepsvereniging het NWP

Cursisten die de basisdag Bach bij mij gevolgd hebben, krijgen € 10 korting op deze dag. Studenten vanaf het 3e jaar van de NAVN en HvNA krijgen eveneens € 10 korting op deze verdiepingsdag.

 

Schröpfen verdiepingsdag

Datum:      Zondag 10 februari 2019
Tijd:          10.00 -16.30 uur
Locatie:     Groningen
Docent:     Irma van Dort – Ouroboros Natuurlijk
Prijs:         € 80
Voor wie:  Voor therapeuten die de techniek van het schröpfen kennen en verdieping zoeken in diverse verschillende therapievormen waarvoor het schröpfen ingezet kan worden. Studenten natuurgeneeskunde die verdieping willen van de basisstof die ze gedoceerd hebben gehad.

groepje bijscholing wkSchröpfen (ook wel cupping genoemd) behoort, net als massage en hydrotherapie, tot de zeer oude natuurgeneeskundige therapievormen.
Het is een afleidende therapie die heel mooi gebruik maakt van het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

In deze verdiepingsdag wordt uitgebreid ingegaan op de werking van het schröpfen en de indicaties waarvoor het toepasbaar is. Dit wordt aan de hand van casuïstiek verder uitgewerkt, zodat het heel praktijk gericht blijft. Er worden een heel aantal reflexgebieden op de rug en nek besproken, en hoe die in te zetten zijn bij allerhande klachten van de orgaansystemen. De reflexzones die besproken worden zijn de reflexzones van Abele en de Headse zones.headse zonesWe gaan heel praktisch aan de slag met het leren plaatsen van de koppen op bepaalde reflexgebieden en leren bij bepaalde pathologieën de verschillende reflexgebieden ondersteunend aan elkaar in te zetten.
Naast de techniek van het schröpfen wordt er veel aandacht besteed aan de conditie van het bindweefsel en de tekens die het bindweefsel kan afgeven bij het schröpfen. We zullen uitgebreid stilstaan hoe die tekens te duiden zijn.
Ook wordt de link gelegd met segmentale prikkeling die waarneembaar kan zijn in de Headse zones en hoe je daarop kunt inspelen met de schröpf techniek.
Deze verdiepingsdag bestaat dus uit verdieping van schröpf toepassingen en leren hoe de conditie van het bindweefsel te duiden is

Aangeraden wordt om het volgende boekje aan te schaffen: Schröpfköpf behandlung van Johan Abele

Om genoeg aandacht aan de cursisten te kunnen besteden, zal de groep bestaan uit maximaal 10 cursisten, geef je dus tijdig op.

Deze bijscholing is geaccrediteerd door de beroepsvereniging het NWP.

Cursisten die de basisdag schröpfen bij mij gevolgd hebben, krijgen € 10 korting op deze verdiepingsdag. Studenten vanaf het 3e jaar van de NAVN en HvNA krijgen eveneens € 10 korting op deze verdiepingsdag.

Cupping horizontaal

Deze straat cupping methode is dus hoe we het vanuit de westerse natuurgeneeskunde niet willen....verbazingwekkend is het wel.