Massages

 De heilzame werking van massage.

“Aanraking is van levensbelang.” was een kopje boven een artikel dat een tijdje geleden onder mijn ogen kwam. Ik ben het daar helemaal mee eens. Hoe waardevol kan een troostende arm, een welgemeende klop op je schouder, een vriendelijke aai over je rug of een warme knuffel wel niet zijn?
Maar helaas is er in de maatschappij van tegenwoordig een verarming van aanraking. En hoewel je van veel mensen hoort dat ze best behoefte kunnen hebben aan aanraking, worden er maar weinig knuffels uitgedeeld.massage bas edelsteentjes
Zelf raak ik makkelijk aan, en heb gemerkt in de loop der jaren dat ik praktijk voer, dat mijn affiniteit steeds meer richting massage is gegaan. Hoewel ik een aantal verschillende specifieke massage vormen heb geleerd, is de meest toegepaste massage in mijn praktijk de “Irma” massage. Dat is het masseren van de client in contact met mijn intuitie en te voelen wat het lichaam van de client mij te vertellen heeft. Bij deze vorm van masseren gaat het om het durven loslaten van technieken, en voelen wat iemand nodig heeft en dat ook geven. Het kan zijn dat ik begin met een klassieke massage en halverwege besluit om de edelstenen erbij te nemen. Of dat iemand komt voor een ontspannende massage en dat ik overga op de segment massage.

Wanneer wordt er gekozen voor een massage?
Massage kan gegeven worden als een op zichzelf staande therapie of in combinatie met andere natuurgeneeskundige therapieën, afhankelijk van wat het doel van de behandeling is. Door een massage te ondergaan, wordt het lichaamsbewustzijn gestimuleerd. Men komt weer in contact met het eigen lichaam, met in het lichaam opgeslagen en onverwerkte emoties en door een massage kan men zelfs in contact komen met nieuwe kwaliteiten van zichzelf. Daarnaast werkt een massage ook reinigend en heeft het een circulatiebevorderende werking.
Na een massage kan men zich weldadig en ontspannen voelen, maar soms ook vermoeid door alles wat er eventueel is losgemasseerd. Het lichaam moet dan ook in de gelegenheid zijn om weer een nieuw evenwicht te vinden.

Vormen van massage.
Er zijn veel verschillende vormen van massage. Hieronder wil ik er een paar naar voren halen, waar ik in mijn praktijk vaak gebruik van maak.

Klassieke massage
De klassieke massage is een vorm van massage die met name toegepast wordt als men klachten heeft die voornamelijk met een te hoge spierspanning te maken hebben. Dit kan onder andere veroorzaakt worden door overbelasting, door kouvatten op de spieren, door spanningen die worden opgeslagen in de spieren of een verkeerde houding.
massage ikbasIn de spieren worden door de bewegingen die men maakt, afvalstoffen geproduceerd die in bovenstaande situaties hoger is dan normaal en waarbij de afvoer en verwerking van die afvalstoffen niet voldoende gerealiseerd kan worden. Door de ophoping van afvalstoffen in de spieren ontstaan spierverhardingen, pijnlijkheid, beperking van de bewegingsvrijheid, daardoor een verkrampte houding en dus verergering van de klachten. Met de klassieke massage worden de verhardingen weggemasseerd, de doorbloeding gestimuleerd en als gevolg daarvan zal de verkramping verdwijnen. De techniek die ik me hierin eigen heb gemaakt is niet met harde massage de verkramping weg willen werken. Mijn ervaring heeft me geleerd dat als ik juist vertraag in de massage en de spier met een speciale techniek uitnodig om onder mijn handen mee te bewegen, de client in de ontspanning kan blijven (dus niet extra verkrampt omdat de massage pijnlijk is) en de spier daardoor echt kan ontspannen.
In 1 behandeling zal het veelal niet mogelijk zijn om een langdurige verkramping volledig weg te krijgen, maar er zal in ieder geval wel verlichting van de klachten optreden. De klassieke massage wordt door mij gecombineerd met een ontspannen energetische techniek.

 Warme edelsteen massage
Edelstenen hebben een grote aantrekkingskracht door hun kleur en uitstraling.
Veel mensen hebben edelstenen in huis, op hun werk of dragen regelmatig een steen bij zich vanwege de geneeskrachtige werking.massage zeepstenen fb
De helende kracht van de edelstenen kan ook gebruikt worden in een edelsteen massage.
Er wordt gebruik gemaakt van grote gladde massage stenen of van massage stiften.
Er kunnen verschillende soorten edelstenen uitgekozen worden om mee gemasseerd te worden en daarbij zoek ik een mengsel van etherische oliën uit, die de werking van de edelstenen ondersteunt.
De stenen worden voor het gebruik aangenaam verwarmd en ook de gebruikte olie wordt verwarmd. Naast het ontspannende effect van de verwarmde stenen, heeft een massage met edelstenen een heel diepgaand effect door de extra helende kracht van de edelsteen zelf.

Voetreflexmassage
kaart zonesVoetreflexologie kan gebruikt worden om verstoringen van het lichaam op te sporen, maar ook als therapievorm. De voeten bevatten het hele menselijk lichaam in de vorm van reflexpunten. Door een speciale bewerking van de reflexzones worden de organen en weefsels van het lichaam beïnvloed. De doorbloeding wordt gestimuleerd, er vindt een verbeterde afvoer van afvalstoffen uit het lichaam plaats en de orgaansystemen worden weer in balans gebracht. Daarnaast werkt een voetmassage heel aardend. Door het ondergaan van een voetmassage voel je letterlijk dat je uit je hoofd gehaald wordt, en weer contact krijgt met je lichaam en je voeten, die eigenlijk heel je lichaam dragen.
Door gebruik te maken van voetreflexologie wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam aangezet en vindt er een algemeen verbeterd welbevinden plaats op zowel lichamelijk als ook geestelijk gebied. Het is een zeer goede ondersteunende en milde therapie.voetreflex In mijn praktijk combineer ik de voetreflexologie vaak met andere natuurgeneeskundige therapieën als bijvoorbeeld fytotherapie of bloesemremedies. Soms worden alle orgaansystemen behandeld, soms een paar orgaansystemen en soms gebruik ik de voetreflexologie alleen om ontspanning te bewerkstelligen. Het is een mooie natuurgeneeskundige therapie, omdat de holistische visie van de natuurgeneeskunde mooi aansluit op de therapievorm: zowel lichaam als geest kunnen in balans gebracht worden door voetreflexologie.

Manuele Lymfe Drainage
De manuele lymfedrainage (MLD) is een zachte ritmische massage techniek die gebruik maakt van het netwerk van lymfevaten, dat zich in de huid bevindt. Hierdoor wordt het lymfestelsel geactiveerd. terminusHet lymfestelsel is een belangrijk orgaan om afvalstoffen en vocht af te voeren. In het algemeen stimuleert een MLD de vochtopname door de lymfevaten en verhoogt de afvoer van afvalstoffen en stimuleert het een positieve werking van het immuunsysteem.
We kennen allemaal het effect van spanningen die in het lichaam vast kan zitten. Vaak slaan we ook emoties in ons lichaam op waar we ons niet van bewust zijn. Dit geeft vaak verkrampingen in het lichaam, waardoor de circulatie daar niet goed kan functioneren. Door een behandeling met MLD wordt de circulatie van bloed en lymfevocht weer aangezet. Door het beter doorstromen, wordt er ook bewerkstelligd dat emotionele blokkades kunnen ‘doorstromen’, wat een helend effect heeft. Een MLD werkt diep door op het vegetatieve zenuwstel, waardoor er een algeheel gevoel van rust en welbevinden ontstaat. Met een MLD worden dus niet alleen weefselvocht, afvalstoffen en ziektekiemen uit het lichaam verwijderd maar ook emoties en spanningen. Met het aanzetten van het lymfesysteem wordt afgevoerd wat niet bij je hoort en helpt een goed werkend lymfesysteem dus om (schoon) jezelf te kunnen zijn.

MLDHiernaast kan MLD ook ingezet worden als door een trauma lymfeoedeem is ontstaan. Een secundair lymfoedeem ontstaat vaak als gevolg van een operatie of door het weghalen van lymfknopen, waardoor arm-, borstkas-, buik- of been oedeem kan ontstaan. Een negatief effect wat ontstaat bij lymfoedeem, is dat het in de loop van de tijd steeds meer toeneemt. Het aangedane lichaamsdeel neemt daardoor in omvang toe waardoor kan op complicaties toenemen, aangezien het lymfstelsel daar ter plekke niet goed doorstroomt. Wondroos kan bijvoorbeeld hierdoor ontstaan op het aangedane lichaamsdeel.

Door een speciale techniek kan het lichaam gestimuleerd worden nieuwe lymfevaten aan te maken, waardoor het lymfoedeem zienderogen vermindert. Maar ook banderen kan helpen het lymfoedeem te verminderen.

Manuele lymfedrainage kan dus ingezet worden in een heel breed werkingsgebied, zoals bij ADHD, depressiviteit, burn-out, verslavingen, pijnklachten, ontstekingsziektebeelden, overbelaste spieren en pezen, slecht helende wonden, slechte weerstand, lymfoedeem.
Naast het toepassen van MLD kan ik vanuit mijn natuurgeneeskundige achtergrond aanvullende adviezen geven op het gebied van voeding, bewegen, suppletie ed om het lichaam in een zo goed mogelijke conditie te krijgen.

 Segment massage
De segment massage is een massagevorm die niet inwerkt op spieren, maar door een zachte aanraking van de huidlagen en beïnvloeding van de grensstrengen van het onwillekeurige zenuwstelsel een heel diepe weldadige werking heeft. Zowel lichamelijk als ook geestelijk.
De segment massage wordt voornamelijk ingezet bij mensen die stress niet goed kunnen loslaten, overspannen zijn, een burn-out hebben of daar tegenaan zitten.
In deze tijd zijn er veel mensen die te weinig tijd nemen voor ontspanning, waardoor de balans tussen ontspanning en inspanning uit evenwicht raakt. Hierdoor kunnen zeer veel lichamelijke en ook emotionele klachten ontstaan, die in beginsel niet gezien worden als symptomen dat de balans van het lichaam verstoord is. Deze vorm van massage pas ik zeer regelmatig toe in mijn praktijk, en kan me er altijd toch weer over verbazen hoe diep en helend deze massage bij de mensen inwerkt. Soms vindt de uitwerking gelijk plaats in de praktijk. Soms pas na een paar dagen. Maar de ontspanning die eruit voortkomt en de opruiming van oude emotionele blokkades werken altijd zeer weldadig.

 Lomi Lomi massage
De Lomi Lomi massage komt van oorsprong uit Hawaí.lomi massage Het is een totale lichaamsmassage die in totaal 1½  tot 2 uur kan duren en waarbij de ruimte extra verwarmd is. Deze Hawaïaanse massage omvat zowel fysieke als spirituele technieken. Er wordt veel gebruik gemaakt van strijkingen met zowel de handen als ook de onderarmen. Het is een rustige, ritmische massage die gericht is op ontspanning en loslating, waarbij muziek belangrijk is voor een goede cadans van de ritmische bewegingen. Door de speciale vorm van masseren, werkt deze massage zeer diep door op het fysieke en het emotionele aspect. Er worden lange strijkingen gemaakt van voet tot schouder, waardoor spanningen als het ware weg gespoeld worden. Het is een massage vorm die uitermate goed ingezet kan worden als mensen emoties hebben opgeslagen in het lichaam en het zenuwstelsel weer tot rust gebracht dient te worden.

 

Massage cursussen
Ik geef op massage gebied regelmatig cursussen.
Ben je geïnteresseerd om een workshop bij mij te volgen, laat dat dan weten. Ik zal je benaderen zodra ik weer nieuwe workshops zal inplannen.

Voor de geplande cursus dagen neem dan hier een kijkje.