Tantra massage

Wat is het effect van een Tantra massage? Tekst volgt nogkadsha kleed

De tantra massages die ik geef, zijn gestoeld op de kashmirische tantra massage.

 

Een tantra massage duurt 2 uur en kost € 130.